Bogusław Adamski, były łódzki sekretarz generalny PZPS, chce unieważnienia wyborów w siatkarskim związku

Bogusław Adamski, łódzki działacz siatkarski, zamierza unieważnić niedawne wybory na prezesa PZPS.
Adamski za pośrednictwem kancelarii adwokackiej zwrócił się w tej sprawie m.in. do Ministerstwa Sportu i Krajowego Rejestru Sądowego. Przedstawiamy oryginalną treść pisma: "Informujemy o skierowaniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ministra Sportu i Turystyki wniosków zmierzających do podważenia ważności niektórych uchwał Walnego Zgromadzenia Polskiego Związku Piłki Siatkowej, w tym uchwały o wyborze Prezesa Zarządu PZPS. Wniosek do KRS zmierza do nie rejestrowania przez KRS wyboru Prezesa Zarządu PZPS, a wniosek do MSiT zmierza do wstrzymania przez MSiT uchwały w przedmiocie absolutorium dla Zarządu PZPS oraz wyboru Prezesa Zarządu PZPS, wezwania PZPS przez MSiT do uchylenia tych uchwał i zwołania nowego Walnego Zgromadzenia PZPS. Wniosek do MSiT zmierza ponadto do wszczęcia kontroli dotyczącej działalności PZPS.

Wnioski zostały skierowane przez radcę prawnego Michała Gniatkowskiego jako pełnomocnika wojewódzkich związków piłki siatkowej: Łódzkiego, Pomorskiego, Śląskiego i Lubelskiego.