Obcięte dotacje na łódzki sport. Kluby dostaną 25 procent mniej niż przed rokiem

W przyjętym przez radnych budżecie na 2013 rok wydatki na sport zostały zmniejszone o około 10 mln zł. Dla klubów najgorszą wiadomością jest jednak zmniejszenie wydatków na dotacje i szkolenie sportowe, które tym razem połączono w jedno zadanie.
W 2012 roku budżet wydziału sportu w wydatkach bieżących wyniósł 32,6 mln zł, a w wydatkach majątkowych - 6,9. W przyjętym w czwartek budżecie na rok 2013 wydatki te zmniejszono odpowiednio do 29,9 i 1,5 mln zł. Cięcia dotknęły także biuro ds. inwestycji, które na budowę obiektów wyda 8,6 mln zł (przed rokiem było 10,7).

Najgorszą wiadomością dla klubów jest ucięcie wydatków na dotacje oraz szkolenie sportowe. Rok temu na oba zadania przeznaczono po 5 mln zł. Tym razem oba połączono w jedno, a łączna kwota dofinansowania wyniesie 7,5 mln zł, czyli o 25 procent mniej niż w mijającym roku.