UMŁ ogłasza konkursy dla klubów. Prawie 2 mln zł na szkolenie sportowe, 1,75 mln zł na dotacje

Wydział Sportu rozpisał pierwsze w tym roku konkursy dla łódzkich klubów. Na dwa najważniejsze, czyli szkolenie sportowe i dotacje dla najlepszych z nich przeznaczy w pierwszym półroczu ponad 3,5 mln zł.
W 2013 roku wydatki na sport (w wydziale sportu i biurze ds. inwestycji) zostały zmniejszone o około 10 mln zł i wyniosą nieco ponad 40 mln zł. Tak jak już pisaliśmy, najważniejsze cięcia dotknęły dotacji na wspieranie łódzkich klubów ligowych (wcześniej promocja przez sport) oraz szkolenie sportowe. Rok temu na oba zadania przeznaczono po 5 mln zł. Tym razem połączono je w jedno, a łączna kwota dofinansowania wyniesie 7,5 mln zł.

W piątek wydział sportu ogłosił pierwsze w tym roku konkursy na różnego rodzaju wsparcia i dofinansowanie. Zgodnie z naszymi informacjami najpopularniejsze kluby, takie jak Widzew, ŁKS czy Budowlani mogą liczyć na łączne wsparcie w wysokości 3,5 mln zł. Kwota ta została jednak rozbita na dwa półrocza, a w pierwszym konkursie otrzymają połowę z niej. Nieco więcej pieniędzy miasto wyda na szkolenie sportowe, na które w pierwszym półroczu przeznaczy 1.927,150 zł.

O tym, które kluby otrzymają jakie wsparcie, dowiemy się dopiero po rozstrzygnięciu konkursu.

Wydział sportu rozpisał cztery konkursy, w których łącznie przekaże klubom 4,2 mln zł. Na co konkretnie pójdą pieniądze? Oto szczegóły:

Wykaz konkursów:

1. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (w terminie styczeń - marzec 2013 r.)

Planowana kwota - 200.000 zł

2. Wspieranie szkolenia sportowego (w terminie styczeń - czerwiec 2013 r.)

Planowana kwota - 3.750.000 zł

Działanie I: Szkolenie sportowe w klubach sportowych

Planowana kwota - do 1.927.150 zł

Działanie II: Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach kadry wojewódzkiej młodzika, dla wszystkich dyscyplin łącznie oraz szkolenie dzieci i młodzieży poprzez organizację udziału zawodników łódzkich klubów sportowych w finałach Mistrzostw Polski, dla wszystkich dyscyplin sportowych łącznie, z wyłączeniem kategorii seniora

Planowana kwota - do 72.850 zł

Działanie III: Wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym

Planowana kwota - do 1.750.000 zł

3. Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością (w terminie styczeń - czerwiec 2013 r.)

Planowana kwota - 50.000 zł

4. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej (w terminie styczeń - czerwiec 2013 r.)

Planowana kwota - 100.000 zł