Jerzy Janowicz senior zrezygnował z władz związku

Zarząd Wojewódzkiego Związku Tenisowego w Łodzi podał się do dymisji - dowiedział się portal Łódź.sport.pl
To efekt zastrzeżeń starosty pabianickiego, według którego zarząd WZT nie chciał przedstawić organowi założycielskiemu dokumentacji związkowej. W niedzielę na posiedzeniu zarządu Jerzy Janowicz, prezes zarządu, Romuald Rębacz, skarbnik, Jarosław Wolniak, członek zarządu (sprawy szkoleniowe), Ewa Wróbel-Nadel (członek zarządu), Przemysław Ślusiewicz (członek zarządu ) i Zbigniew Wereszka (członek zarządu) złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji. Nowy zarząd zostanie wybrany 12 kwietnia podczas walnego zgromadzenia delegatów.