Zbigniew Bródka młodszym aspirantem w straży pożarnej

Zbigniew Bródka to świetny panczenista, ale poza sezonem pracuje jako strażak w jednostce ratowniczej w Łowiczu. Mistrz olimpijski z Soczi odebrał nominację na stopień młodszego aspiranta
Bródka promocję otrzymał w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, a nominację odebrał od samego komendanta głównego gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza. Tym samym sportowiec został młodszym aspirantem. - Serdeczne podziękowania kieruję w stronę komendanta szkoły, pana st. bryg. Marka Chmiela, wszystkich wykładowców i pracowników. Mam nadzieje, że zdobyta wiedza zostanie dobrze wykorzystana w dalszej służbie - mówi Bródka, który przygotowuje się już do nowego sezonu łyżwiarskiego.