Widzew rozmawia z klubami o legalizacji pirotechniki na stadionach

Są już pierwsze odpowiedzi ze strony klubów, które są gotowe wesprzeć Widzew w kwestii zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
W ubiegłym tygodniu klub z al. Piłsudskiego wysłał do wszystkich przedstawicieli ekstraklasy pismo, w którym zwrócił się z prośbą o przyłączenie się do akcji związanej ze zmianą zapisów w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych z zakazem stosowania pirotechniki.

W przesłanym do klubów dokumencie Widzew napisał m.in. "(.) Naszym zdaniem zakaz robienia i prezentacji opraw odbije się fatalnie na stosunkach kibice - klub. Mimo, że to nie klub stanowi prawo, to jednak wszelkie pretensje ze strony kibiców płyną w kierunku niego, gdyż za przestrzeganie prawa na imprezie masowej odpowiedzialny jest właśnie klub. Na pewno nie pomoże to nam w budowaniu frekwencji na stadionach, atmosfery meczowej i dopingu. Z drugiej strony restrykcyjne prawo na pewno nie spowoduje zniknięcia pirotechniki ze stadionów, czego przykładem były ostatnie mistrzostwa Europy. Race są elementem tradycji i ich zniknięcie wraz z oprawami jest na dzień dzisiejszy nierealne (.)."

Dalej Widzew napisał - "(.) Niewykluczone, że docelowo race powinny zniknąć ze stadionów, ale musi być ku temu jasne uzasadnienie. Dlatego też proponujemy Państwu przyłączenie się do inicjatywy zmian w ustawie. Zmiany te zezwalałyby na ograniczone użycie atestowanej pirotechniki w wydzielonych miejscach na stadionie przez kibiców, którzy imiennie dostaliby na to zgodę (.)."

Są już pierwsze odpowiedzi ze strony klubów, które są gotowe wesprzeć Widzew w kwestii zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Oczywiście każdy zdaje sobie sprawę, że nie jest to proste zagadnienie, między innymi dlatego, że wymagałoby to nie tylko zmian w ustawie o BIM ale spełnienia warunków i innych ustaw.