Komunikat władz miasta i Widzewa Łódź: "Budowa stadionu w ppp wciąż jest realna"

W środę prezydent Hanna Zdanowska spotkała się z przedstawicielami Widzewa Łódź w sprawie budowy stadionu przy al. Piłsudskiego.
Omawiana była też kwestia rozwiązania umowy dzierżawy oraz rozliczenia nakładów poniesionych przez Widzew, by dostosować stadion do wymogów licencyjnych. Strony wspólnie ustaliły, że kwestia budowy obiektu w partnerstwie publiczno -prywatnym ze względu na możliwość procedury odwoławczej przez potencjalnych inwestorów jest nadal sprawą otwartą i może być kontynuowana.

- Miasto poinformowało klub, że procedura wyboru partnera prywatnego została zamknięta. Jedyną ścieżką wznowienia rozmów jest uruchomienie procedury odwoławczej przez potencjalnych inwestorów. Odwołanie takie powinno zostać złożone przez prywatnego inwestora do właściwego sądu za pośrednictwem UMŁ w terminie dziesięciu dni od dnia dzisiejszego. Z zadeklarowanym interesie zarówno miasta, jak i klubu jest pozytywne zakończenie inwestycji stadionowej. W przypadku braku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przez właściwy sąd, miasto ponownie otworzy postępowanie PPP. Taka deklaracja padła na dzisiejszym spotkaniu - mówi Monika Miłkowska - Bruczko, prezes Widzewa.

- Miasto potwierdziło, że wyłoniony partner prywatny nie będzie miał ograniczeń w zakresie budowy dodatkowych powierzchni komercyjnych. W zakresie propozycji warunkowej umowy prawnicy miasta nie widzą możliwości na zawarcie takiej umowy, ale widzą możliwość zmiany procesu postępowania dającego czas partnerowi prywatnemu na zorganizowanie finansowania - dodaje prezes Widzewa.

Ustalono także, że w sprawie dzierżawy stadionu oraz rozliczeń klubu z miastem odbędzie się w czwartek kolejne spotkanie. - Jestem pewna, że wszystkie sporne kwestie uda nam się rozwiązać - stwierdziła Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.