Prezes Widzewa Łódź podpisał "Dekalog Klubów Ekstraklasy"

Na wtorkowym spotkaniu przedstawiciele wszystkich klubów ekstraklasy podpisali stanowisko w sprawie bezpieczeństwa na stadionach. Pod treścią dokumentu widnieje również sygnatura Pawła Młynarczyka, prezesa Widzewa Łódź.
Wszystkie kluby zgodnie potwierdziły, że na stadionach podczas meczów ekstraklasy jest bezpiecznie. Pismo jest jednocześnie wyrażeniem niezadowolenia wobec decyzji o zamykaniu stadionów lub ich niektórych trybun. "Jesteśmy przeciwni stosowaniu odpowiedzialności zbiorowej, a przez to karaniu prawdziwych kibiców, za postępowanie niewielkiej grupy łamiącej prawo. Taka praktyka krzywdzi miliony sympatyków polskiej piłki" - czytamy w jednym z punktów dokumentu.

Prezesi podkreślają również, że potępiają akty chuligaństwa, jednak do problemu pseudokibiców większą wagę powinny przyłożyć odpowiednie służby. "Naszym zdaniem w katalogu sankcji pierwszeństwo powinny mieć kary indywidualne, a nie zbiorowe. Państwo powinno się skupić na ściganiu przestępców przez policję i prokuraturę oraz na karaniu ich przez sądy, nie zaś na pochopnym zamykaniu stadionów lub trybun. Niejednolita praktyka działania wojewodów w tym zakresie może również prowadzić do dewaluacji prawa. Kluby i ekstraklasa monitorują te decyzje i zastrzegają sobie prawo do podjęcia w przyszłym roku odpowiednich działań prawnych oraz kampanii społecznych, które zwrócą uwagę opinii publicznej na te zjawiska" - czytamy w punkcie dziewiątym.

Cały dekalog można przeczytaćTUTAJ .