Nowy prezes PGE GKS Bełchatów: "Chcę dobrej piłki w klubie"

PGE GKS Bełchatów do nowego sezonu przystąpi z nowym prezesem i sztabem szkoleniowym. Teraz klubem będzie kierował Krzysztof Nowicki.
- Najważniejszym celem zarządu było dokonanie oceny stanu klubu z perspektywy organizacyjnej, etapu przygotowań do sezonu sportowego 2015/16 i oczywiście spojrzenie przez pryzmat środków finansowych, jakie zostały zaplanowane na najbliższy rok. Te analizy pozwoliły na postawienie sobie celów i podjęcie niezbędnych kroków, które mogą doprowadzić do ich zrealizowania - mówi na oficjalnej stronie klubu Nowicki, który wspólnie ze sztabem szkoleniowym chce budować nową, perspektywiczną drużynę. - Aby cele były realne, należy dostosować je do posiadanego budżetu i organizacji oraz otoczenia, a także środowiska, w jakim klub działa. W momencie mojego powołania poziom naszych zobowiązań zaplanowany był na środki pieniężne, jakie moglibyśmy otrzymać, utrzymując się w ekstraklasie, niestety bez uwzględnienia strony przychodowej, jaka jest w I lidze. Okazało się także, że w nowym sezonie będę się musiał zmierzyć ze spłatą zobowiązań nawet za sezon 2013/14. Także ocena sportowej część działalności klubu, w tym w szczególności wnioski dotyczące zaangażowania piłkarzy w grę dla PGE GKS Bełchatów w ostatnich miesiącach oraz ich postawa podczas rozmów z zarządem doprowadziły ostatecznie do decyzji, iż jedynym scenariuszem możliwym do akceptacji jest całkowita zmiana podejścia klubu do swojej roli tak na arenie sportowej, jak i społecznej.

I dodaje: - Dlatego też pierwszymi moimi działaniami było podjęcie rozstrzygnięć umożliwiających dostosowanie GKS Bełchatów do celu, jakim jest gra na maksymalnie wysokim poziomie sportowym wszystkimi drużynami, powrót do rozbudowanej pracy z młodzieżą przy jednoczesnym odejściu od filozofii zadłużania klubu ponad realne możliwości, a także stworzenie przy ulicy Sportowej miejsca, w którym wszystkie środowiska społeczne będą mogły się spotkać w atmosferze wzajemnej akceptacji, szacunku do tradycji ze szczególnym odwołaniem do naszych korzeni.

Nowy prezes podjął także decyzję o zmianie kosztów funkcjonowania klubu. Jak podkreśla Nowicki, sytuacja finansowa nie pozwala na dalsze narastanie wysokich kosztów zarządzania nim. - Koszty zarządu zostały zredukowane o około 75 proc. - mówi nowy prezes. - Nie ma także rozstrzygnięć umożliwiających mi i jestem przekonany, że kolejnym zarządom również, pobrania odpraw od klubu. Następnie przystąpiliśmy do oceny finansów, która jednoznacznie wykazała, że gra utrzymywanym składem I drużyny nie jest możliwa z uwagi na rażące przewymiarowanie wysokości kontraktów do realiów zarówno sportowych I ligi, jak i naszych rzeczywistych przychodów.

I dodaje: - Rozpoczęliśmy więc rozmowy dające nam wszystkim, zarówno kadrze trenerskiej, jak i zawodnikom, szansę na stworzenie fundamentu sportowego w oparciu o kilku doświadczonych zawodników, zakładając, iż możliwe są uzupełnienia tak ukształtowanego kręgosłupa drużyny zawodnikami wyróżniającymi się w naszej II drużynie oraz młodymi nabytkami z innych klubów. W ciągu 8 dni stworzyliśmy plan działań marketingowych mających na celu zwrócenie się klubu do sponsorów oraz do społeczności lokalnej celem zbudowania jeszcze mocniej ugruntowanych więzi.

PGE GKS będzie nową drużyną opartą na młodych zawodnikach. - Chcę dobrej piłki w klubie na każdym poziomie rozgrywek, piłki zaangażowanej, mądrej, rozwijającej naszych wychowanków oraz pozyskiwaną młodzież i wreszcie, co najważniejsze, piłki, którą będą chcieli oglądać kibice - mówi prezes. - To nie oznacza zawsze zwycięstwa, ale szacunek do klubu, wolę walki oraz pełne zaangażowanie w sprawy GKS-u. Informuję, iż podpisujemy kontrakty z nowymi zawodnikami, a kadra na 31 sierpnia powinna liczyć 24 zawodników.

Więcej na www.gksbelchatow.com.