PGE GKS Bełchatów już bez nadzoru finansowego

Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej zdecydowała, by zdjąć z PGE GKS Bełchatów nadzór finansowy
Komisja podjęła decyzję po przeanalizowaniu odpowiednich dokumentów. PGE GKS spłacił w terminie wszystkie ugody zawarte przed procesem licencyjnym, dlatego dalszy nadzór finansowy klubu stał się bezprzedmiotowy.